tuetamads@gmail.com

HOTLINE TƯ VẤN

0901455720

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TUỆ TÂM

Số 33 Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) CỦA TUETAMADS

  a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

  Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

  Sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

  b) Phạm vi sử dụng thông tin:    

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người Dùng;

  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và TUETAMADS
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng.
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Dùng;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Dùng tại TUETAMADS
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  c) Thời gian lưu trữ thông tin:

  Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị Công ty.

  d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

  Người  Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị.
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: ttagencyads.com
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
  • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Dùng.
  • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

  Công Ty TNHH  TUỆ TÂM
  Trụ sở: 14 Hàn Mạc Tử, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM

  Hotline: 0901 455 720

  Email: tuetamads@gmail.com

  Website: www.ttagencyads.com

  e) Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

  Người Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

  Ngườ Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

  Khi tiếp nhận những phản hồi này, TUETAMADS sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Dùng:
  i) Qua email: tuetamads@gmail.com
  ii) Qua điện thoại: 0901 455 720

  Lưu ý:
  => Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
  => Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

  CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TUỆ TÂM

  33 Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM
  0901 455 720
  tuetamads@gmail.com